Algemene ledenvergadering 2017 Notulen

Notulen 13 maart 2017

 

Aanwezig: Nicky, Danny, Piet D, Wim Edam, Christine, Bea, Henk, Charles, Rob Wassink, Petra Kok + Wim, Jan Fidder, Ewout, John, Mark en Bernadette

Afmelding: Paolo, Helmus, Miriam

 

Binnen gekomen stukken:

Geen binnen gekomen stukken

 

Agenda:

Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen voor de agenda.

 

Welkom voorzitter:

Afgelopen jaar was een goed jaar. Zowel met het aantal leden als de gezamenlijke activiteiten. De groepsapp werkt goed waarbij onderling ook afspraken worden gemaakt om samen te trainen. Als je je wilt aansluiten bij de groepsapp kan je dit bij Sandra aangeven, zij voegt dan je mobiele nummer toe.

 

Notulen vorig jaar:

Geen opmerkingen op de notulen van vorig jaar

 

Verslag Secretaris:

De punten die vorig jaar genoemd zijn tijdens de vergadering zijn opgepakt.  Een nieuwe wedstrijdklok is zelfs gelukt en grotendeels gesponsord door de Rabobank. Alleen de externe batterij van de klok doet het niet goed. Doordat er strengere wetgeving is voor het versturen van litium batterijen kan er geen vervangende batterij geleverd worden. Wij hebben nu geld terug gekregen en zoeken hier naar een nieuwe batterij. Danny wil hierbij wel helpen.  De website is einde levensduur, het inschrijfformulier werkt niet meer en het lukt niet meer om afbeeldingen te uploaden om op de website te zetten. Wie wil er helpen met een nieuwe website. We kunnen bij de huidige hosting veranderen van pakket waarbij we wordpress kunnen gebruiken. Danny heeft een kennis met hosting service die waarschijnlijk goedkoper is dan de huidige hosting. Daarnaast kan hij een kopie van een website krijgen (die vereniging bestaat niet meer), die we kunnen bewerken voor onze eigen vereniging. Dit is dan veel minder werk. Bernadette en Danny houden contact hierover.

 

Verslag penningmeester:

Afgelopen jaar heeft positieve cijfers opgeleverd voornamelijk door sponsoring. Daarnaast heeft de zwemloop ook geld opgebracht, de gesponsorde fietstocht van de Rabobank en is de zwemclinic aan het einde van het jaar gehouden waardoor de kosten in 2017 geboekt worden. Met WZ&PC hebben we afgesproken dat we betalen voor de banen die we bij elkaar gebruiken. Dit is positief voor onze inkomsten omdat zij in ons seizoen bijna niet zwemmen op zaterdag. Voor onze zwemtraining is het alleen wel erg jammer.

Het voorstel is om de contributie niet te verhogen. Voor volgend jaar is voorzichtig begroot. Iedereen is akkoord met het voorstel. De contributie blijft gelijk.

 

Kascommisie:

De kascommissie Helmus en Rob Wassink zijn akkoord voor 2016.

Ewout en Jan Fidder stellen zich beschikbaar als kascommissie voor 2017.

 

Bestuursfuncties:

Het is bekend dat we de bestuursfuncties low profile uitvoeren. Tot nu toe gaat dit goed. Wij willen dat nog wel een jaar voortzetten maar voor de vereniging is het goed als er vernieuwing in het bestuur komt. Hoeveel tijd zo een functie kost is erg afhankelijk van wat je er zelf voor energie in stopt. Zoals wij onze functie nu uitvoeren zijn we niet veel uren kwijt. Wij hopen dat er volgend jaar nieuwe kandidaten zijn voor bestuursfuncties.

 

Zwemloop:

De datum komt helaas slecht uit, doordat het in de voorjaarsvakantie is en er andere evenementen op dezelfde dag zijn zoals de zwemloop van Amersfoort en een triathlon van het Amsterdam circuit. Het aantal inschrijvingen is nog laag, willen jullie helpen om meer atleten te krijgen.  Bea heeft het top geregeld met vrijwilligers. We hebben genoeg vrijwilligers terwijl dit altijd erg lastig is.

Jammer dat we geen uur later de zwemloop kunnen organiseren. Wij denken dat dit ook niet meehelpt om meer inschrijvingen te krijgen.

Ruby is een eigen schoonheidssalon begonnen en wil wel een prijs voor een gratis behandeling beschikbaar stelle. Hiervoor wil ze dan wel flyers in de deelnemerstassen doen. Heel fijn dat Ruby dit wil doen.

 

Rondvraag:

Jan vraagt of we een ledenstop hanteren bij een bepaald aantal leden. Op maandag is het namelijk wel heel erg druk in de banen. Soms liggen we wel met 8 leden in een baan. Dit is te veel. Op woensdag is dat geen probleem. Als bestuur hebben we niet meteen een oplossing. Mogelijk dat we van WZ&PC 2 banen kunnen gebruiken, dan zijn we alleen niet meer bij elkaar tijdens de zwemtraining. Een andere oplossing is kijken naar ander zwembad maar dan moeten we meer reizen.

Jan vraagt of het niet mogelijk is om op woensdag na het zwemmen een fietstraining houden. Afgelopen vrijdag hebben we het geprobeerd op vrijdag, maar voor de meeste leden komt dat toch niet goed uit. Hiervoor is het dan wel nodig om de fietsen ergens in het zwembad plaatsen. Het bestuur gaat in overleg met Spurd welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Als laatste geeft Jan aan dat we vorig jaar een enthousiast team hadden voor de 3e divisie. Dit jaar hebben we wel weer een enthousiast team, maar we kunnen niet genoeg mensen aan de start van de wedstrijden krijgen. We hebben meer atleten nodig in het 3e divisie team. Helaas mogen dit alleen heren zijn. Voor de dames is een aparte divisie en moet dan met een eigen team starten.

Er moeten minimaal 3 atleten finishen per wedstrijd. Dit jaar zijn er meer divisie wedstrijden waar je als team tegelijk moet finishen. Daarnaast is er 1 wedstrijd waarbij j individueel start, dan worden de 3 beste tijden bij elkaar opgeteld.  Voor elke wedstrijd moet Jan ongeveer 2 weken van tevoren doorgeven wie er mee gaat doen. Om mee te doen heb je  wel een racefiets zonder ligstuur nodig en een clubtenue. Voor het clubtenue is vast wel een oplossing te vinden en wie weet ook wel voor de racefiets zonder ligstuur. Dus wie wil er mee doen!

Voor 30 april zijn alleen Jan en Rob beschikbaar, wie doet er nog meer mee?