Contributie

Leden hebben de keuze om alleen een TVP lidmaatschap te nemen, of hun lidmaatschap uit te breiden met 1 keer per week (dinsdag) trainen bij atletiekvereniging NEA Volharding

Tarieven contributie per kwartaal (2018)
Senioren
€ 55,= (Alleen TVP contributie)
€ 72,50 (incl.uitbreiding NEA)

Jeugd (14-18 jaar)
€ 27,00 (Alleen TVP contributie)
€ 41,00 (incl.NEA)

Aspiranten (t/m 13 jaar jaar)
€ 24,= (Alleen TVP contributie)
€ 37,50 (incl. NEA)

Bovenstaande bedragen zijn exclusief eenmalige inschrijfkosten ad. € 10,= en exclusief de jaarlijkse NTB contributie en licentiekosten.

De contributie, licentiekosten en inschrijfkosten kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL35RABO0147963710 t.a.v. Triathlonvereniging Purmerend.

Studenten die wonen en studeren in een andere provincie en tenminste 2 jaar lid zijn van TVP kunnen voor € 31,00 lid blijven van TVP. Dit na goedkeuring door het bestuur.

Contributie en Licentiekosten NTB per jaar (2016)
Basislidmaatschap verenigingsleden € 35,-
Basislidmaatschap jeugdleden t/m H/D 12 € 25,-
Atletenlicentie (v.a. H/D 14) € ​25,00,-
Aspirant € 12,00

Op basis van de Atletenlicentie kan aan elk NTB-evenement worden deelgenomen zonder de kosten voor een Daglicentie te hoeven afdragen (kosten daglicentie varieert afhankelijk van de afstand vanaf € 2,50).

NB Mini’s en aspiranten (t/m 12 jaar) kunnen op het NTB-basislidmaatschap meedoen aan wedstrijden. Jeugdleden met een basislidmaatschap hoeven derhalve geen Atletenlicentie aan te schaffen.

Opzeggen van lidmaatschap

Opzeggen van lidmaatschap is mogelijk per maand.
Dit dient te gebeuren door een mail te sturen naar de secretaris: secretaris.tvp@live.nl